Website Houses4Nepal online!

Net voor de kerst van 2015 organiseerden we een unieke actie, een website voor het goede doel! Via de website stuurden jullie massaal goede doelen in, die allemaal wel een nieuwe website verdienden. Uiteindelijk viel de keuze op Houses4Nepal , een kleinschalige stichting die huizen herbouwt in Nepal zodat mensen weer een dak boven hun hoofd hebben na de heftige aardbeving in 2015.

We beloofden plechtig, als we het doen, dan doen we het goed. En dat had nog best wat voeten in de aarde. Vanwege allerlei omstandigheden duurde het íets (ok, een paar maanden) langer dan gepland, maar het resultaat is er niet minder om. De nieuwe website van Houses4Nepal ziet er niet alleen superstrak uit, er zit ook een slimme webshop in én hij bevat dynamische koppelingen voor het aantal gebouwde huizen. Helemaal klaar voor bestellingen zodat de huizen in Nepal gebouwd kunnen worden!

Check ‘m op Houses4Nepal.nl!

© Draad 2024
sex enhancer pills for men nds alpha strike male enhancement sex pills for men celauis vigorasm male enhancement gummies training to cure premature ejaculation male enhancement dietary supplement erection medication va 6 pills the best sexual enhancement drugs pure harmony CBD male enhancement gummies what are the best pills for erection for men what supplements can you take for penis enlargement keoni CBD gummies penis enlargment love bears male enhancement gummies size male enhancement pills where do i get viagra pills does viagra help u cum is pro fast keto acv gummies legit best supplements for health and weight loss algarve keto gummies where to buy kegenix prime keto weight loss supplement weight loss supplements over 50 menopausal belly fat burn off is tru bio keto gummies legit should i take apple cider vinegar gummies nutrocell keto acv gummies cheat and eat calorie blocker weight loss supplement nutri vet weight loss supplement how quickly can i burn belly fat keto flow gummie shop weight loss supplements that work can CBD cream help with muscle pain CBD green apple gummies best CBD cream for gout pain CBD gummies at local drug store can i purchase cannabidiol CBD for back pain in canada high quality CBD oil for sleep truman plus CBD gummies lifter CBD strain benefits does CBD oil help with generalized anxiety disorder where to by CBD gummies near me
MENU