PRIVACY STATEMENT

In dit privacy statement staat beschreven hoe Draad Internet & Media B.V. (hierna: “de organisatie”) omgaat met uw persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website. Wij vinden een zorgvuldige omgang met gegevens van groot belang. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.  

De organisatie verwerkt persoonsgegevens als u deze afgeeft via onze website en beveiligt deze op zorgvuldige wijze. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de AVG stelt. De organisatie is verantwoordelijk voor een vertrouwelijke gegevensverwerking.

VERWERKING VAN GEGEVENS

Door gebruik te maken van (contact)formulieren op de website van de organisatie laat u bepaalde gegevens bij de organisatie achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die u rechtstreeks heeft opgegeven. Of gegevens waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om ze te verwerken. 

Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. U geeft u toestemming door te kiezen voor verzending. Als u een formulier invult, of ons een e-mail stuurt, worden deze gegevens bewaard zolang – naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail – nodig is voor de volledige afhandeling. Hierbij geldt een maximum van 12 maanden. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt. Wij willen u er op wijzen dat het intrekken van een eerder gegeven toestemming niet maakt dat de daarvoor (met toestemming) verzamelde gegevens onrechtmatig zijn verkregen.

WAT DOEN WE VERDER MET UW GEGEVENS

Het gebruik van uw gegevens kent verschillende doelen. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Welke doelen dat zijn, hebben we voor u opgesomd:

Om een relatie met u aan te kunnen gaan

Als u interesse hebt om klant (of kandidaat) te worden bij de organisatie, hebben wij persoonsgegevens van u nodig. Bijvoorbeeld om contact te leggen. Maar ook om te beoordelen of een samenwerking zou passen, of om te achterhalen hoe we u het beste kunnen helpen. Wij leggen ook opnamen vast, bijvoorbeeld van chatsessies. Dit doen wij onder meer voor kwaliteitsbewaking of in het kader van bewijsvoering.

Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten

Om u goed van dienst te zijn, werken wij aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten. Constant. In sommige gevallen verwerken wij hiervoor (persoons)gegevens, bijvoorbeeld wanneer u zich hebt aangemeld voor een informatieve sessie of bij een vraag over een product of dienst.

Voor promotie- en marketingdoeleinden

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een nieuw event, dienst of vacature die mogelijk interessant voor u is. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

Voor onze bedrijfsvoering

Als dienstverlener vinden wij het belangrijk (en noodzakelijk) dat wij een goed overzicht hebben van onze potentiële klantrelaties en kandidaatmedewerkers. Om dit overzicht te krijgen, verwerken wij persoonsgegevens.

Voor de optimalisatie van onze dienstverlening

De organisatie verzamelt anonieme gegevens over uw gebruik van deze website. Met deze door analyse verzamelde gegevens, verbeteren we onze website en dienstverlening. Deze anonieme gegevens gebruikt de organisatie enkel voor dit doel en worden nooit aan derden ter beschikking gesteld. Het gaat om de volgende anonieme gegevens: IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die uw gebruikt (zoals Chrome of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u hebt bezocht. De organisatie maakt gebruik van tijdelijke session cookies ten behoeve van loadbalancer. De cookies worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens, enkel een uniek nummer. 

De organisatie gebruikt IP-adressen en cookies nooit om u persoonlijk te identificeren. Cookies worden ook niet gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Heeft u bezwaar tegen het gebruik van cookies? Dan kunt u dit beheren in de instellingen van uw browser.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

De organisatie vraagt nooit via onze website om bijzondere persoonsgegevens. Dit zijn gevoelige gegevens over bijvoorbeeld uw gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door de organisatie verwerkt. Deze gegevens worden uitdrukkelijk niet aan anderen verstrekt.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. De organisatie draagt, tezamen met subverwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn. En: dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS/RECHTEN VAN DE BETROKKENE

Dit gaat erover hoe u uw rechten kunt uitoefenen zoals beschreven in de AVG. Als het gaat om de persoonlijk identificeerbare informatie die de organisatie heeft verzameld, kan elk individu een beroep doen op de volgende artikelen uit de AVG:

  • Artikel 15 Recht van inzage van de betrokkene
  • Artikel 16 Recht op rectificatie
  • Artikel 17 Recht op gegevenswissing (“recht op vergetelheid”)
  • Artikel 18 Recht op beperking van de verwerking
  • Artikel 20 Recht op overdraagbaarheid van gegevens
  • Artikel 21 Recht van bezwaar

Voor vragen over ons privacy statement, het uitoefenen van uw rechten als betrokkene of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) je persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op via: Email:  mail@draad.nl Telefoon: via +31 (0) 88 0899 700 Post:  Draad Internet & Media B.V. – Nieuwstraat 9, 3861 AJ Nijkerk Website: Het contactformulier