Ons kerstgeschenk: een website voor een goed doel

All I want for Christmas…kerstgeschenk

We hebben lang nagedacht over een kerstgeschenk dat we aan onze lieve klanten wilden geven. Iets cools, unieks en waardevols. Iets dat je niet zomaar weggooit, iets waar je echt iets aan hebt. En het liefst ook nog gerelateerd aan web of online. Toen kwam Nico met het briljante idee om ook iets te geven aan niet-klanten. Dat maakte het nog moeilijker. Daarom gaan we het dit jaar anders doen: we schenken een website aan een goed doel! We doen niet kinderachtig, als we het doen doen we het goed. We pakken flink uit om het goede doel op de online kaart te zetten.

De vraag is natuurlijk, welk goed doel? Dat mochten jullie bepalen. Via een formulier op deze pagina kon iedereen aanbevelingen insturen. Goede doelen waarvan je vindt dat ze een nieuwe website verdienen. In totaal werden er meer dan twintig goede doelen aanbevolen, en omdat we onmogelijk konden kiezen hebben we een winnaar geloot.

chopardreplica.com reddit features a altesse beauty area.highest quality fendi forever fendi fow828a2yuf0qa1 001 quartz womens 19mm.

Op kerstavond maakten we de winnaar van de actie bekend: Houses4Nepal!

Screenshot kerstactie

 

the performer male enhancement pill male enhancement pills vigrx does cbd help sex drive arb drugs and erectile dysfunction male enhancment pills for does molly help with premature ejaculation doctors who treat erectile dysfunction orlando circumcision helps with premature ejaculation supplements to help increase sex drive pxl penis enlargement reviews best over the counter viagra type pills bio lyfe cbd gummies for ed pure primal keto pills reviews weight loss pill at night does eating slow help lose weight will wegovy ever be covered by insurance diet pills without caffeine in them trinity acv keto gummies thermogenic fat burner appetite suppressant usa summer diet pills does cigna open access plus cover wegovy diet pills and conception apple cider vinegar gummy review best otc appetite suppressant reviews watermelon diet weight loss misleading diet pill advertisements mexican diet pills acxion alli diet pills consumer reviews cbd impact on sleep can you bring hemp gummies on a plane best thc free cbd gummies for pain cbd gummy bear recipe health benefits from cbd gummies stimuli rx cbd gummies for sale best cbd products to buy purekana cbd gummies for cholesterol what different types of cbd products are available edibles with thc cbd gummies 500mg of cbd per container best cbd for anxiety and nausea
MENU